ניהול כספים

שרותי ניהול כספים ו-CFO/ יעוץ כלכלי

שירות ניהול כספים פונה לחברות בצמיחה שאין זה כלכלי עבורם לאייש פוזיציה של מנהל/ סמנכ"ל כספים במשרה מלאה, לשם כך מוצע שירות ניהול כספים על מנת לאגד את כלל משימותיו ותחומי האחריות של מנהל כספים וה  CFO, כגון:

 • ניהול תזרים המזומנים
 • בחינת תוצאות החברה על בסיס חודשי
 • בחינת אופן ניהול המימון בחברה
 • בדיקת תפקודה וביצעה של מחלקת הנה"ח ומחלקת הכספים
 • זיהוי נקודות התורפה תוך מתן מענה ממוקד בזמן אמת
 • קשרים עם גורמי חוץ כגון: רואה חשבון, יועצים משפטיים, בנקים וכיו"ב

השירות ניתן ע"י רואי רואי חשבון שצברו ניסיון רב בחרות פרטיות וציבוריות כמנהלי וסמנכ"לי כספים.

במסגרת השירותים שלנו אנו מספקים יעוץ כלכלי לחברות, היעוץ הכלכלי מאופיין במסגרת פרוייקט שנקבע מראש מול הלקוח. יעוץ זה יכול להיות קריטי בנקודות זמן באורח חיי החברה. היעוץ הכלכלי נועד בין היתר לבחון:

 • היכולת למקסם את פוטנציאל הרווחיות הגלום בחברה.
 • בחינת מודל העיסקי של החברה.
 • נקודת איזון של החברה.
 • רכיבי המימון ואופן ניצולם.

השירות ניתן ע"י צוות כלכלנים ורואי חשבון אשר צברו ניסיון רב במגוון ענפים במשק, ובמסגרת עבודתם הצליחו לחסוך סכומים מהותים לבעלי החברה.

יעוץ עיסקי הינו כלי עזר לבעלי החברה/למנכ"ל החברה במתן ראיה מרחבית ומאתגרת על המתרחש בארגון.

הליווי העיסקי נועד לשם צמיחה ולהשאת מיקסום הרווח בארגון תוך שיפור תהליכים ומציאת פתרונות.

יעוץ עיסקי במהותו בוחן מספר היבטים בחברה:

 • אסטרטגיית שיווק והפיתוח העיסקי.
 • בחינת אופן ניהול המלאי.
 • יעוץ בכל הנוגע למערכות המידע בארגון, אופן התממשקות למערכות חיצוניות.
 • הצבת מדדים ויעדים למחלקות ולמנהלים תוך ביצוע מעקב.
 • בחינה ומדידה של המנהלים הבכירים בארגון.
 • חשיבה על שווקים חדשים.

השירות ניתן ע"י צוות מומחים מנוסה בתחום.